Skål Rönnbär i keramik
Skål Rönnbär i keramik
Pris DKK 120
Pris DKK 155
Viskestykke Elsis i økobomuld
Viskestykke Elsis i økobomuld
Pris DKK 115
Kande "Papaya/Zig-zag/Dot" i glas
Kande "Papaya/Zig-zag/Dot" i glas
Pris DKK 170
Pris DKK 245
Stor dug Juliana i økobomuld
Stor dug Juliana i økobomuld
Pris DKK 445
Glas Juliette i genbrugsglas
Glas Juliette i genbrugsglas
Pris DKK 65
Sidetallerken Juliette i genbrugsglas
Sidetallerken Juliette i genbrugsglas
Pris DKK 115
Bordløber Juliana i økobomuld
Bordløber Juliana i økobomuld
Pris DKK 175
Viskestykke Cirque i økobomuld
Viskestykke Cirque i økobomuld
Pris DKK 125
Lille dug Mariebelle i økobomuld
Lille dug Mariebelle i økobomuld
Pris DKK 395
Krus Juliana i keramik
Krus Juliana i keramik
Pris DKK 125
Repsdækkeserviet i økobomuld
Repsdækkeserviet i økobomuld
Pris DKK 55
Sædepude Juliana i økobomuld
Sædepude Juliana i økobomuld
Pris DKK 175
Dug Cirque i økobomuld
Dug Cirque i økobomuld
Pris DKK 345
Plaid Mariebelle i bomuld
Plaid Mariebelle i bomuld
Pris DKK 625
Klubpris DKK 495
Strygebrætbetræk Juliana i økobomuld
Strygebrætbetræk Juliana i økobomuld
Pris DKK 175
Viskestykke i økobomuld, multistribet/tern, 2-pak
Viskestykke i økobomuld, multistribet/tern, 2-pak
Pris DKK 125
Skål Juliana i keramik
Skål Juliana i keramik
Pris DKK 155
Fad Juliana i keramik
Fad Juliana i keramik
Pris DKK 395
Bordløber Cirque i økobomuld
Bordløber Cirque i økobomuld
Pris DKK 125
Dug Mjau i økobomuld
Dug Mjau i økobomuld
Pris DKK 295
Viskestykke Katt i økobomuld
Viskestykke Katt i økobomuld
Pris DKK 65