Kaffekrus "Pon Pom" i keramik
Kaffekrus "Pon Pom" i keramik
Pris 125,-
Tekrus "Daisy" i keramik
Tekrus "Daisy" i keramik
Pris 175,-
Sidetallerken "Daisy" i keramik
Sidetallerken "Daisy" i keramik
Pris 125,-
Skål "Pon Pom" i keramik
Skål "Pon Pom" i keramik
Pris 155,-