Kaffekrus "Pon Pom" i keramik
Kaffekrus "Pon Pom" i keramik
Pris 125,-
Tekrus "Daisy" i keramik
Tekrus "Daisy" i keramik
Pris 175,-
Krus "Röse" i keramik
Krus "Röse" i keramik
Pris 125,-
Krus "Allmoge" i keramik
Krus "Allmoge" i keramik
Pris 125,-
Skål "Röse" i keramik
Skål "Röse" i keramik
Pris 145,-
Skål "Allmoge" i keramik
Skål "Allmoge" i keramik
Pris 145,-
Sidetallerken "Erina" i keramik
Sidetallerken "Erina" i keramik
Pris 125,-
Fad "Aralia" i keramik
Fad "Aralia" i keramik
Pris 245,-
Skål "Pon Pom" i keramik
Skål "Pon Pom" i keramik
Pris 155,-
Sidetallerken "Daisy" i keramik
Sidetallerken "Daisy" i keramik
Pris 125,-
Tekrus "Isadora" i keramik
Tekrus "Isadora" i keramik
Pris 175,-