“Matsumoto” kimono in linen/cotton
“Matsumoto” kimono in linen/cotton
Sale € 104
Price € 139
Cardigan in organic linen
Cardigan in organic linen
Sale € 104
Price € 139
Plated long cardigan in linen/eco-cotton
Plated long cardigan in linen/eco-cotton
Sale € 89
Price € 119
Daisy  cardigan in eco-cotton/linen
Daisy cardigan in eco-cotton/linen
Sale € 126
Price € 169
Mohair-blend cardigan
Mohair-blend cardigan
Sale € 81
Price € 109
Cardigan in organic linen
Cardigan in organic linen
Sale € 70
Price € 94
Plated cardigan in linen/eco-cotton
Plated cardigan in linen/eco-cotton
Sale € 74
Price € 99