Bonussjekk

  • Bonussjekken er personlig og gjelder bare i kombinasjon med klubbkort (i butikk) eller kundenummer (ved kjøp på postordre og i nettbutikk).
  • Sjekken gjelder bare for ett kjøp. Sjekken kan byttes i en vare, men ikke i kontanter. Ved bytte til vare med lavere pris, utbetales ikke mellomlegget.
  • Sjekken kan ikke innløses i gavekort, kontanter eller tilgodelapp, verken helt eller delvis.
  • Gyldighetstiden er angitt på bonussjekken.
  • Flere sjekker kan kombineres ved ett og samme kjøp.
  • Bonusen kan bare brukes i det landet der du er registrert som kunde.
*1. januar til og med 31. desember