Ripsbrikke i økobomull
Ripsbrikke i økobomull
Pris 60,-
Ripsbrikke i økobomull
Ripsbrikke i økobomull
Pris 60,-
Ensfarget ripsbrikke i økobomull
Ensfarget ripsbrikke i økobomull
Pris 60,-
Ensfarget ripsbrikke i økobomull
Ensfarget ripsbrikke i økobomull
Pris 60,-
 Kaffekrus «Pon Pom» i keramikk
Kaffekrus «Pon Pom» i keramikk
Pris 145,-
 Kaffekrus «Pon Pom» i keramikk
Kaffekrus «Pon Pom» i keramikk
Pris 145,-
 Kaffekrus «Pon Pom» i keramikk
Kaffekrus «Pon Pom» i keramikk
Pris 145,-
Tekrus «Daisy» i keramikk
Tekrus «Daisy» i keramikk
Pris 195,-
Tekrus «Daisy» i keramikk
Tekrus «Daisy» i keramikk
Pris 195,-
Tekrus «Daisy» i keramikk
Tekrus «Daisy» i keramikk
Pris 195,-
Håndkle «Skvalp» i økobomull
Håndkle «Skvalp» i økobomull
Pris 175,-
Håndkle «Skvalp» i økobomull
Håndkle «Skvalp» i økobomull
Pris 175,-
Håndkle «Skvalp» i økobomull
Håndkle «Skvalp» i økobomull
Pris 175,-
Sittepute «Röse/Daisy» i økobomull
Sittepute «Röse/Daisy» i økobomull
Pris 195,-
Sittepute «Röse/Daisy» i økobomull
Sittepute «Röse/Daisy» i økobomull
Pris 195,-
Sittepute «Röse/Daisy» i økobomull
Sittepute «Röse/Daisy» i økobomull
Pris 195,-
Gjestehåndkle «Spegling» i økobomull 2-pk.
Gjestehåndkle «Spegling» i økobomull 2-pk.
Pris 145,-
Gjestehåndkle «Spegling» i økobomull 2-pk.
Gjestehåndkle «Spegling» i økobomull 2-pk.
Pris 145,-
Gjestehåndkle «Spegling» i økobomull 2-pk.
Gjestehåndkle «Spegling» i økobomull 2-pk.
Pris 145,-
Bordbrikke «Erina» i lin
Bordbrikke «Erina» i lin
Pris 125,-
Bordbrikke «Erina» i lin
Bordbrikke «Erina» i lin
Pris 125,-
Bordbrikke «Erina» i lin
Bordbrikke «Erina» i lin
Pris 125,-
Krus «Röse» i keramikk
Krus «Röse» i keramikk
Pris 145,-
Krus «Röse» i keramikk
Krus «Röse» i keramikk
Pris 145,-
Krus «Röse» i keramikk
Krus «Röse» i keramikk
Pris 145,-
Krus «Allmoge» i keramikk
Krus «Allmoge» i keramikk
Pris 145,-
Krus «Allmoge» i keramikk
Krus «Allmoge» i keramikk
Pris 145,-
Krus «Allmoge» i keramikk
Krus «Allmoge» i keramikk
Pris 145,-
Håndkle «Strand» i økobomull
Håndkle «Strand» i økobomull
Pris 175,-
Håndkle «Strand» i økobomull
Håndkle «Strand» i økobomull
Pris 175,-
Håndkle «Strand» i økobomull
Håndkle «Strand» i økobomull
Pris 175,-
Kjøkkenhåndkle «Röse» i økobomull 2-pk
Kjøkkenhåndkle «Röse» i økobomull 2-pk
Pris 145,-
Kjøkkenhåndkle «Röse» i økobomull 2-pk
Kjøkkenhåndkle «Röse» i økobomull 2-pk
Pris 145,-
Kjøkkenhåndkle «Röse» i økobomull 2-pk
Kjøkkenhåndkle «Röse» i økobomull 2-pk
Pris 145,-
Putetrekk «Erina» i lin
Putetrekk «Erina» i lin
Pris 395,-
Klubbpris 345,-
Putetrekk «Erina» i lin
Putetrekk «Erina» i lin
Pris 395,-
Klubbpris 345,-
Putetrekk «Erina» i lin
Putetrekk «Erina» i lin
Pris 395,-
Klubbpris 345,-
Putetrekk «Höstbukett» i økobomull
Putetrekk «Höstbukett» i økobomull
Pris 295,-
Putetrekk «Höstbukett» i økobomull
Putetrekk «Höstbukett» i økobomull
Pris 295,-
Putetrekk «Höstbukett» i økobomull
Putetrekk «Höstbukett» i økobomull
Pris 295,-
Kjøkkenhåndkle «Allmoge» i økobomull
Kjøkkenhåndkle «Allmoge» i økobomull
Pris 75,-
Kjøkkenhåndkle «Allmoge» i økobomull
Kjøkkenhåndkle «Allmoge» i økobomull
Pris 75,-
Kjøkkenhåndkle «Allmoge» i økobomull
Kjøkkenhåndkle «Allmoge» i økobomull
Pris 75,-
Teppe «Utblick» i bomull
Teppe «Utblick» i bomull
Premierepris 895,-
Pris 995,-
Teppe «Utblick» i bomull
Teppe «Utblick» i bomull
Premierepris 895,-
Pris 995,-
Teppe «Utblick» i bomull
Teppe «Utblick» i bomull
Premierepris 895,-
Pris 995,-
Gardin «Erina» i lin
Gardin «Erina» i lin
Pris 395,-
Gardin «Erina» i lin
Gardin «Erina» i lin
Pris 395,-
Gardin «Erina» i lin
Gardin «Erina» i lin
Pris 395,-
Serviett «Trädgårdsliv»
Serviett «Trädgårdsliv»
Pris 35,-
Serviett «Trädgårdsliv»
Serviett «Trädgårdsliv»
Pris 35,-
Putevar «Karolina» i økobomull
Putevar «Karolina» i økobomull
Pris 175,-
Putevar «Karolina» i økobomull
Putevar «Karolina» i økobomull
Pris 175,-
Serviett «Trädgårdsliv»
Serviett «Trädgårdsliv»
Pris 35,-
Putevar «Karolina» i økobomull
Putevar «Karolina» i økobomull
Pris 175,-
Smykkeskrin «Karolina» i resirkulert papir
Smykkeskrin «Karolina» i resirkulert papir
Pris 245,-
Smykkeskrin «Karolina» i resirkulert papir
Smykkeskrin «Karolina» i resirkulert papir
Pris 245,-
Smykkeskrin «Karolina» i resirkulert papir
Smykkeskrin «Karolina» i resirkulert papir
Pris 245,-
Strykebrettrekk «Röse» i økobomull
Strykebrettrekk «Röse» i økobomull
Pris 195,-
Strykebrettrekk «Röse» i økobomull
Strykebrettrekk «Röse» i økobomull
Pris 195,-
Strykebrettrekk «Röse» i økobomull
Strykebrettrekk «Röse» i økobomull
Pris 195,-
Dørmatte «Kullersten» i kokos
Dørmatte «Kullersten» i kokos
Pris 395,-
Dørmatte «Kullersten» i kokos
Dørmatte «Kullersten» i kokos
Pris 395,-
 Dusjhåndkle «Spegling» i økobomull
Dusjhåndkle «Spegling» i økobomull
Pris 325,-
 Dusjhåndkle «Spegling» i økobomull
Dusjhåndkle «Spegling» i økobomull
Pris 325,-
 Dusjhåndkle «Spegling» i økobomull
Dusjhåndkle «Spegling» i økobomull
Pris 325,-
 Dusjhåndkle «Spegling» i økobomull
Dusjhåndkle «Spegling» i økobomull
Pris 325,-
Pute «Allmoge» i økobomull
Pute «Allmoge» i økobomull
Pris 295,-
Pute «Allmoge» i økobomull
Pute «Allmoge» i økobomull
Pris 295,-
Pute «Allmoge» i økobomull
Pute «Allmoge» i økobomull
Pris 295,-
Kjøkkenhåndkle «Aralia» i lin
Kjøkkenhåndkle «Aralia» i lin
Pris 145,-
Kjøkkenhåndkle «Aralia» i lin
Kjøkkenhåndkle «Aralia» i lin
Pris 145,-
Kjøkkenhåndkle «Aralia» i lin
Kjøkkenhåndkle «Aralia» i lin
Pris 145,-
Skål «Röse» i keramikk
Skål «Röse» i keramikk
Pris 175,-
Skål «Röse» i keramikk
Skål «Röse» i keramikk
Pris 175,-
Kjøkkenhåndkle «Erina» i lin
Kjøkkenhåndkle «Erina» i lin
Pris 145,-
Kjøkkenhåndkle «Erina» i lin
Kjøkkenhåndkle «Erina» i lin
Pris 145,-
Kjøkkenhåndkle «Erina» i lin
Kjøkkenhåndkle «Erina» i lin
Pris 145,-
Skål «Röse» i keramikk
Skål «Röse» i keramikk
Pris 175,-
Skål «Allmoge» i keramikk
Skål «Allmoge» i keramikk
Pris 175,-
Skål «Allmoge» i keramikk
Skål «Allmoge» i keramikk
Pris 175,-
Skål «Allmoge» i keramikk
Skål «Allmoge» i keramikk
Pris 175,-
Putetrekk «Saga» i bomull
Putetrekk «Saga» i bomull
Pris 495,-
Putetrekk «Saga» i bomull
Putetrekk «Saga» i bomull
Pris 495,-
Putetrekk «Saga» i bomull
Putetrekk «Saga» i bomull
Pris 495,-
Gardin «Karolina» i bomullsvoile
Gardin «Karolina» i bomullsvoile
Pris 395,-
Gardin «Karolina» i bomullsvoile
Gardin «Karolina» i bomullsvoile
Pris 395,-
Gardin «Karolina» i bomullsvoile
Gardin «Karolina» i bomullsvoile
Pris 395,-
Løper «Aralia» i lin
Løper «Aralia» i lin
Pris 295,-
Løper «Aralia» i lin
Løper «Aralia» i lin
Pris 295,-
Løper «Aralia» i lin
Løper «Aralia» i lin
Pris 295,-
Duk «Röse» i økobomull
Duk «Röse» i økobomull
Pris 295,-
Duk «Röse» i økobomull
Duk «Röse» i økobomull
Pris 295,-
Duk «Röse» i økobomull
Duk «Röse» i økobomull
Pris 295,-
Putetrekk «Röse» i økobomull
Putetrekk «Röse» i økobomull
Pris 395,-
Putetrekk «Röse» i økobomull
Putetrekk «Röse» i økobomull
Pris 395,-
Putetrekk «Röse» i økobomull
Putetrekk «Röse» i økobomull
Pris 395,-
Bordduk «Aralia» i lin
Bordduk «Aralia» i lin
Pris 795,-
Bordduk «Aralia» i lin
Bordduk «Aralia» i lin
Pris 795,-
Bordduk «Aralia» i lin
Bordduk «Aralia» i lin
Pris 795,-
Teppe «Skvalp» i jute
Teppe «Skvalp» i jute
Pris 1 250,-
Teppe «Skvalp» i jute
Teppe «Skvalp» i jute
Pris 1 250,-
Teppe «Skvalp» i jute
Teppe «Skvalp» i jute
Pris 1 250,-
Teppe «Röse» i økobomull
Teppe «Röse» i økobomull
Pris 495,-
Teppe «Röse» i økobomull
Teppe «Röse» i økobomull
Pris 495,-
Teppe «Röse» i økobomull
Teppe «Röse» i økobomull
Pris 495,-
Teppe «Ranka» i bomull
Teppe «Ranka» i bomull
Pris 995,-
Teppe «Ranka» i bomull
Teppe «Ranka» i bomull
Pris 995,-
Metervare «Röse» i økobomull
Metervare «Röse» i økobomull
Pris 195,-
Metervare «Röse» i økobomull
Metervare «Röse» i økobomull
Pris 195,-
Dynetrekk «Karolina» i økobomull
Dynetrekk «Karolina» i økobomull
Pris 595,-
Dynetrekk «Karolina» i økobomull
Dynetrekk «Karolina» i økobomull
Pris 595,-
Dynetrekk «Karolina» i økobomull
Dynetrekk «Karolina» i økobomull
Pris 595,-
Duk «Allmoge» i økobomull
Duk «Allmoge» i økobomull
Pris 595,-
Duk «Allmoge» i økobomull
Duk «Allmoge» i økobomull
Pris 595,-
Duk «Allmoge» i økobomull
Duk «Allmoge» i økobomull
Pris 595,-
Teppe «Astrid» i bomull
Teppe «Astrid» i bomull
Pris 695,-
Teppe «Astrid» i bomull
Teppe «Astrid» i bomull
Pris 695,-
Teppe «Astrid» i bomull
Teppe «Astrid» i bomull
Pris 695,-
Sengeteppe «Karolina» i bomull, dobbeltseng
Sengeteppe «Karolina» i bomull, dobbeltseng
Pris 1 695,-
Sengeteppe «Karolina» i bomull, dobbeltseng
Sengeteppe «Karolina» i bomull, dobbeltseng
Pris 1 695,-
Sengeteppe «Karolina» i bomull, dobbeltseng
Sengeteppe «Karolina» i bomull, dobbeltseng
Pris 1 695,-
Tallerken «Erina» i keramikk
Tallerken «Erina» i keramikk
Pris 145,-
Tallerken «Erina» i keramikk
Tallerken «Erina» i keramikk
Pris 145,-
Tallerken «Erina» i keramikk
Tallerken «Erina» i keramikk
Pris 145,-
Teppe «Karolina» i bomull
Teppe «Karolina» i bomull
Pris 595,-
Teppe «Karolina» i bomull
Teppe «Karolina» i bomull
Pris 595,-
Teppe «Karolina» i bomull
Teppe «Karolina» i bomull
Pris 595,-
Sittepute «Kolibri» i ull/bomull
Sittepute «Kolibri» i ull/bomull
Pris 295,-
Sittepute «Kolibri» i ull/bomull
Sittepute «Kolibri» i ull/bomull
Pris 295,-
Sengeteppe «Karolina» i bomull, enkeltseng
Sengeteppe «Karolina» i bomull, enkeltseng
Pris 1 295,-
Sengeteppe «Karolina» i bomull, enkeltseng
Sengeteppe «Karolina» i bomull, enkeltseng
Pris 1 295,-
Sengeteppe «Karolina» i bomull, enkeltseng
Sengeteppe «Karolina» i bomull, enkeltseng
Pris 1 295,-
Plakat «Roses»
Plakat «Roses»
Pris 150,-
Teppe «Skvalp» i jute
Teppe «Skvalp» i jute
Pris 1 250,-
Teppe «Skvalp» i jute
Teppe «Skvalp» i jute
Pris 1 250,-
Teppe «Rullsten» i bomull
Teppe «Rullsten» i bomull
Pris 495,-
Teppe «Rullsten» i bomull
Teppe «Rullsten» i bomull
Pris 495,-
Teppe «Rullsten» i bomull
Teppe «Rullsten» i bomull
Pris 495,-
Dusjforheng «Spegling» i økobomull
Dusjforheng «Spegling» i økobomull
Pris 595,-
Dusjforheng «Spegling» i økobomull
Dusjforheng «Spegling» i økobomull
Pris 595,-
Dusjforheng «Spegling» i økobomull
Dusjforheng «Spegling» i økobomull
Pris 595,-
Plakat «Woodlands»
Plakat «Woodlands»
Pris 150,-
Putetrekk «Kolibri» i økobomull
Putetrekk «Kolibri» i økobomull
Pris 595,-
Klubbpris 495,-
Plakat «Kolibri»
Plakat «Kolibri»
Pris 150,-
Fat «Aralia» i keramikk
Fat «Aralia» i keramikk
Pris 275,-
Fat «Aralia» i keramikk
Fat «Aralia» i keramikk
Pris 275,-
Fat «Aralia» i keramikk
Fat «Aralia» i keramikk
Pris 275,-
Skål «Pon Pom» i keramikk
Skål «Pon Pom» i keramikk
Pris 175,-
Skål «Pon Pom» i keramikk
Skål «Pon Pom» i keramikk
Pris 175,-
Skål «Pon Pom» i keramikk
Skål «Pon Pom» i keramikk
Pris 175,-
Plakat «Grafica»
Plakat «Grafica»
Pris 150,-
Tallerken «Daisy» i keramikk
Tallerken «Daisy» i keramikk
Pris 145,-
Tallerken «Daisy» i keramikk
Tallerken «Daisy» i keramikk
Pris 145,-
Tallerken «Daisy» i keramikk
Tallerken «Daisy» i keramikk
Pris 145,-
Plakat «Concrete Flower»
Plakat «Concrete Flower»
Pris 150,-
Brodert teppe «Kolibri» i ull/bomull
Brodert teppe «Kolibri» i ull/bomull
Pris 1 695,-
Brodert teppe «Kolibri» i ull/bomull
Brodert teppe «Kolibri» i ull/bomull
Pris 1 695,-
Teppe «Landskap» i ull
Teppe «Landskap» i ull
Pris 3 395,-
Teppe «Landskap» i ull
Teppe «Landskap» i ull
Pris 3 395,-
Teppe «Landskap» i ull
Teppe «Landskap» i ull
Pris 3 395,-
Tekrus «Isadora» i keramikk
Tekrus «Isadora» i keramikk
Pris 195,-
Kjøkkenhåndkle «Rosa/Isadora» i lin
Kjøkkenhåndkle «Rosa/Isadora» i lin
Pris 145,-
Kjøkkenhåndkle «Rosa/Isadora» i lin
Kjøkkenhåndkle «Rosa/Isadora» i lin
Pris 145,-
Kjøkkenhåndkle «Rosa/Isadora» i lin
Kjøkkenhåndkle «Rosa/Isadora» i lin
Pris 145,-
Putetrekk «Rosa/Isadora» i lin
Putetrekk «Rosa/Isadora» i lin
Pris 395,-
Putetrekk «Rosa/Isadora» i lin
Putetrekk «Rosa/Isadora» i lin
Pris 395,-
Tekrus «Isadora» i keramikk
Tekrus «Isadora» i keramikk
Pris 195,-
Putetrekk «Rosa/Isadora» i lin
Putetrekk «Rosa/Isadora» i lin
Pris 395,-
Tekrus «Isadora» i keramikk
Tekrus «Isadora» i keramikk
Pris 195,-
Metervare «Pon Pom» i økobomull
Metervare «Pon Pom» i økobomull
Pris 195,-
Metervare «Pon Pom» i økobomull
Metervare «Pon Pom» i økobomull
Pris 195,-
Metervare «Trädgårdsliv» i lin
Metervare «Trädgårdsliv» i lin
Pris 345,-
Metervare «Daisy» i økobomull
Metervare «Daisy» i økobomull
Pris 195,-
Metervare «Daisy» i økobomull
Metervare «Daisy» i økobomull
Pris 195,-
Metervare «Daisy» i økobomull
Metervare «Daisy» i økobomull
Pris 195,-
Metervare «Asparagus» i økobomull
Metervare «Asparagus» i økobomull
Pris 195,-
Metervare «Asparagus» i økobomull
Metervare «Asparagus» i økobomull
Pris 195,-
Metervare «Daisy» i økobomull
Metervare «Daisy» i økobomull
Pris 195,-
Metervare «Daisy» i økobomull
Metervare «Daisy» i økobomull
Pris 195,-
Metervare «Trädgårdsliv» i lin
Metervare «Trädgårdsliv» i lin
Pris 345,-
Stoffbit 2,5 meter lang
Stoffbit 2,5 meter lang
Salg 145,-
Pris 195,-