Kaffekrus «Pon Pom» i keramikk
Kaffekrus «Pon Pom» i keramikk
Pris 145,-
Tekrus «Daisy» i keramikk
Tekrus «Daisy» i keramikk
Pris 195,-
Skål «Pon Pom» i keramikk
Skål «Pon Pom» i keramikk
Pris 175,-
Tallerken «Daisy» i keramikk
Tallerken «Daisy» i keramikk
Pris 145,-