GUDRUNS GOEDE DADEN

– MAAK KANS OP EEN KUNSTENAARSBEURS!
 

Sinds 2006 hebben wij een project dat we Gudruns Goede Daden noemen. Het project houdt in dat we een deel van de opbrengst van geselecteerde producten aan organisaties of projecten schenken die Gudrun na aan het hart liggen.
 

Dit jaar zal Gudruns Goede Daden naar toekomstige kunstenaars gaan die zich aanmelden voor of studeren aan een kunst-, design- of vakschool. Het kan gaan om een opleiding in uw eigen land of misschien een kunstacademie in Londen of Parijs, of zelfs een schildercursus. Met Gudruns Goede Daden kunt u of kan iemand die u kent een van onze kunstenaarsbeurzen van 1500 € aanvragen.

De beurzen worden betaald van de opbrengst van onze vier kunstenaarsblouses uit de decembercollectie, waarvan we voor elke verkochte blouse 2 € schenken.


Op die manier hopen we eraan bij te dragen dat passie voor kleur, vorm en handwerk voortleeft en bij nog meer mensen nog sterker tot ontwikkeling kan komen!

Lees meer over Gudruns eerdere Goede Daden »

 


Zo vraagt u de kunstenaarsbeurs an
Formuleer uw aanvraag zo kort en bondig mogelijk en vermeld de volgende informatie:
 
Welke opleiding of cursus wilt u doen?

Beschrijf de opleiding die u wilt volgen of al volgt en waarom u voor deze opleiding heeft gekozen. 


Motivering:
Wat wilt u ermee bereiken en waarom zou juist u een van onze kunstenaarsbeurzen moeten ontvangen?
 
Persoonsgegevens:
Geef uw naam, adres, contactgegevens en een kort cv door met uw eerdere opleidingen en werkervaring.


Belangrijke data en de aanvraagprocedure:
De aanvraagperiode loopt t/m 31 januari 2022 en u dient uw aanvraag per mail of brief in. Uiterlijk 22 februari worden degenen die een van onze kunstenaarsbeurzen ontvangen op de hoogte gebracht. De jury bestaat uit Gudrun Sjödén (oprichtster en designer) en Ann Adelsson (CEO).


Alle aanvragen worden in vertrouwen behandeld tot een aanvraag eventueel wordt toegewezen. Beknopte informatie over de gelukkige ontvangers van de beurzen wordt op onze website gepubliceerd. 


Als u uw aanvraag bij ons indient, gaat u ermee akkoord dat deze wordt gepubliceerd in overeenstemming met onze regels met betrekking tot de AVG.


Gudrun Sjödén Sverige AB
T.a.v. Marketingafdeling 

Box 47633
117 94 Stockholm
Mail: gooddeeds@gudrunsjoden.se

Mail voor eventuele vragen naar gooddeeds@gudrunsjoden.se