BLAND MATERIALER
OG MØNSTRE

Skogens mange ulike overflater gir oss endeløs inspirasjon. Den byr på både ru og glatt, hardt og mykt, lav, mose og blader. Denne plaggserien er inspirert av blant annet skimrende rullesteinsåser med mykt avrundede steiner som ble skapt under innlandsisen.

ROLLING
STONES

VAKKER
VILLMARK