Textiles are the medium for my design

ALLE MATERIALER & MILJØFAKTA

Her presenterer vi alt som har å gjøre med tekstilmaterialer, vaskeråd og miljøaspektene. Her kan du fordype deg i historien om hvordan et moderne håndverk blir til. Det tar et helt år fra en idé blir født til det ferdige plagget foreligger. Et år fullt av overveielser og beslutninger, hvor minst 250 mennesker er innblandet i hvert plagg. Materialvalg, farger og mønstre bygger fortsatt på de samme ideene jeg hadde da min første kolleksjon så dagens lys på starten av det glade 70-tallet. Da som nå er det forbudt å ta snarveier i produksjon og materialvalg. Vi velger heller en vanskelig produksjonsvei hvis det betyr at vi får kunnskap, mer miljøvennlige egenskaper og større kunstnerisk frihet. Vi vet at dere kunder forventer det av oss. Derfor er tekstilmaterialer vårt viktigste verktøy, og derfor lager vi klær på ofte annerledes måter.
 

Gudrun signature
Green stripe divider