Gudrun’s Good Deed

GUDRUNS GODE GJERNING

søk kunstnerstipend!


Siden 2006 har vi arbeidet med et prosjekt som vi kaller Gudruns Gode Gjerning. Prosjektet går ut på at vi gir en del av inntekten fra utvalgte produkter til organisasjoner eller prosjekter som ligger Gudrun varmt om hjertet.


I år, 2021, vil Gudruns Gode Gjerning gå til blivende kunstnere som søker seg til eller utdanner seg ved en kunst-/design-/håndverksskole. Det kan være en utdanning i hjemlandet eller en kunstskole i London eller Paris – eller hvorfor ikke et malerkurs! Via Gudruns Gode Gjerning kan du nå søke om å få et av våre kunstnerstipender på 15 000 kr per stipend.


Pengene til stipendfondet kommer fra salget av våre 4 kunstnerbluser i desemberkolleksjonen, der vi donerer 25 kr for hver solgte kunstnerbluse til dette formålet.


På den måten håper vi å kunne bidra til at lidenskapen for form, farge og håndverk får leve videre og vokse seg sterkere blant mange flere!

Les mer om Gudruns tidligere Gode Gjerninger »

 


Slik søker du på kunstnerstipendet

Forsøk å formulere søknaden så kortfattet og enkelt som mulig, og sørg for at du får med følgende informasjon:
 
Utdanning/kurs/skole du går/ønsker å gå på?
Beskriv ønsket/eksisterende utdanning og hvorfor du har valgt nettopp denne? 


Begrunnelse:
Hva vil du at den skal føre til, og hvorfor bør nettopp du få et av våre kunstnerstipender?
 
Personopplysninger:
Oppgi navn, personnummer, adresse, kontaktopplysninger og en kortfattet CV med tidligere utdanning og yrkeserfaring.Viktige datoer og opplysninger:
Søknadsperioden pågår t.o.m. 31. januar 2022, og du sender søknaden din via e-post eller brev. De som har fått et av våre kunstnerstipender, blir informert senest 22. februar. Juryen består av Gudrun Sjödén (grunnlegger og designer) og Ann Adelsson (adm. dir.).


Alle søknader vil bli behandlet konfidensielt frem til en søknad eventuelt blir innvilget. Kort informasjon om de utvalgte stipendiatene vil bli publisert på vår hjemmeside. 


Når du sender søknader til oss, aksepterer du også at den publiseres i henhold til våre GDPR-regler.


Gudrun Sjödén Sverige AB
Att: Marketing Department 

Box 47633
117 94 Stockholm
E-post: gooddeeds@gudrunsjoden.se


Ved eventuelle spørsmål, send en e-post til gooddeeds@gudrunsjoden.se