TILLVERKNINGEN

Tillverkningen av våra plagg sker idag internationellt, i fabriker som vi besöker och inspekterar regelbundet. Det är spinning, varpning, vävning, färgning, tryckning, beredning, tillskärning, sömnad och pressning. Alla dessa delar av den textila tillverkningsprocessen bygger på månghundraårig kunskap. Detta kunnande ligger till grund för varje plagg vi tillverkar idag. Jag har alltid fascinerats av den glöd som finns hos de människor som arbetar i textilbranschen och det är ofta i mötet med dessa producenter som inspirationen och idéskapandet tar fart. Det är vördnaden för råmaterialet, hantverket kring en handvävstol i Indien, valet av en gammaldags växtfärgning och tryckteknik, som får oss på Gudrun Sjödén att ständigt utvecklas.

Läs mer här:
De textila materialen »   Tvätt & skötsel »   Vårt miljötänkande »

Trycktekniker

Tryck av alla de slag har blivit vårt signum. Mönstren omvandlas från vackra akvareller till datafiler som sedan trycks med olika tekniker: plantryck, rotationstryck, digitaltryck och ibland även blocktryck. I blocktrycket trycks varje plagg unikt med sina olika detaljer med handkarvade träblock. Trycken utförs sedan på fri hand av fantastiskt yrkesskickliga tryckare där ögonmåttet är mönsterpassningen. Charmiga olikheter i mönstret uppträder givetvis.

Digitaltryck är en mer miljövänlig teknik då inga schabloner behöver tillverkas, inget vatten går åt och endast exakt den mängd tryckfärg som används går åt. Den har också färre restriktioner i färg och mönster, vilket passar oss perfekt.

Tillverkningsländer

Kina, Grekland, Bulgarien, Portugal, Italien och ibland Sverige.