Sekretess- och säkerhetsvillkor

Gudrun Sjödén Sverige AB (556193-8233) är ansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss (när du registrerar dig eller handlar i butik, online eller genom telefon, fax, brev, samt vid reklamation). Då godkänner du även att vi lagrar och använder dessa uppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig, för direktmarknadsföring och för att kunna utveckla våra produkter och tjänster samt kunna ge dig bästa möjliga service. Dina uppgifter lämnas inte till annan part i marknadsföringssyfte utanför Gudrun Sjödén.

Vi lämnar endast dina uppgifter till våra samarbetspartners och leverantörer (i vissa fall utanför EU-området) då det krävs för att fullgöra våra åtaganden. Uppgifterna sparas endast i detta syfte, viss information måste dock sparas längre då myndigheterna kräver det.

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att ta del av den information vi har registrerad om dig. Vill du göra någon ändring i uppgifterna (för att du t.ex. anser att informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant) gör du det lättast genom att logga in på ’Mina sidor’ på vår hemsida, alternativt kontakta vår kundtjänst. Här kan du även ändra eller avsluta prenumeration på våra marknadsföringsutskick. Önskar du bli borttagen ur registret? Kontakta då vår kundtjänst, så hjälper vi dig.

Vi behåller dina uppgifter så länge du är aktiv kund hos oss. För mer information läs nedan.

#yesgudrun
Gudrun Sjödén vill se produkter i verkliga livet på sociala medier och vi kanske ber dig att få dela bilder du lägger upp på Instagram eller Facebook i våra kanaler. De kanaler det rör är främst Gudrun Sjödén webbplatser (gudrunsjoden.se), men det kan även omfatta Gudrun Sjödéns andra kanaler, som till exempel Gudrun Sjödén nyhetsbrev, Gudrun Sjödén Facebook, Gudrun Sjödén Instagram osv.

Genom att svara #yesgudrun på en bild efter en förfrågan från Gudrun Sjödén på Instagram eller Facebook, nedan kallad ”bilden eller bilderna”, samtycker du till följande:
Du upplåter en icke-exklusiv, royaltyfri licens för hela världen till Gudrun Sjoden Group AB (Gudrun Sjödén Design & Produktion AB, Gudrun Sjoden AS, Gudrun Sjoden ApS, Gudrun Sjoden OY, Gudrun Sjoeden GmbH, Gudrun Sjoden HK Ltd, Gudrun Sjödén Sverige AB, Gudrun Sjoden UK Ltd, Gudrun Sjoden US Inc, Gudrun BV, Gudrun Sjoden FRA S.A), ett svenskt bolag med registreringsnummer 556438-3148 (nedan kallat Gudrun Sjödén), att efter eget fritt skön och utan några skyldigheter gentemot dig, använda dina bilder i sin marknadsföring och/eller reklam, inbegripet bland annat rätt att återge, sprida, ändra och redigera dina foton. Vidare lämnar du ditt samtycke till att Gudrun Sjödén använder foton där du kan identifieras i marknadsförings- och/eller reklamsyfte, enligt lag (1978:800) om namn och bild i reklam.

Du utfäster dig och garanterar att du äger eller kontrollerar rättigheterna till det material du skickat in och att du har tillåtelse från den eller de personer som syns på fotona. Vidare intygar du att du är en person (dvs. inte något företag), att du är minst 18 år gammal eller har dina föräldrars samtycke, samt att Gudrun Sjödéns användning av dina bilder inte inkräktar på någon rättighet som tillhör tredje man eller utgör någon lagöverträdelse.

Härmed befriar du Gudrun Sjödén från varje skyldighet att betala för användningen av dina bilder samt befriar Gudrun Sjödén från och är införstådd med att hålla Gudrun Sjödén och varje person som agerar för Gudrun Sjödéns räkning skadeslös avseende eventuellt krav (däribland från tredje man) och ansvar, oavsett av vilken natur, i anslutning till ovan beskrivna användning av bilderna.

Dessa villkor och bestämmelser ska vara underkastade svensk rätt och behörig domstol i Stockholm ska ensam vara behörig avseende eventuell tvist som uppstår med anledning av dem.

Du kan alltid kontakta oss om du har någon fråga om våra tjänster eller om uppgiftsskydd; kundtjanst@gudrunsjoden.se

Vill du återkalla ditt samtycke till att dela dina bilder med Gudrun Sjödén måste du kontakta oss genom att klicka på i-symbolen i nedre vänstra hörnet av den delade bild som publicerats på vår webbplats. Symbolen länkar dig till ett formulär där du kan skicka in din begäran om att återkalla ditt samtycke.

Sekretessvillkor vid köp i vår webbshop
För att vi skall kunna administrera ditt köp hanterar vi uppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsuppgifter, betalningshistorik samt orderinformation. Väljer du att betala med faktura hanterar vi även ditt personnummer.

Vi använder dina uppgifter för att behandla din beställning och eventuella returer, skicka leveransstatus, hantera betalningar samt kunna ge bästa möjliga service när du kontaktar oss.

Vi behåller dina uppgifter så länge du är en aktiv kund och så länge din reklamationsrätt gäller, det vill säga 36 månader efter ditt senaste köp.

Behandling av dina personuppgifter är nödvändigt för att Gudrun Sjödén ska kunna tillhandahålla tjänsten och leverera din order till dig.
 

Sekretessvillkor kring marknadsföring
Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig marknadsföringserbjudanden, informationsenkäter och inbjudningar via e-post, sms, telefonsamtal och brev.

För att kunna utföra detta behandlar vi ditt namn, e-mailadress, telefonnummer samt din adress. För att lära känna dig och för att kunna erbjuda dig information om produkter vi tror du skulle gilla så hanterar vi även uppgifter om vilka varor du har visat intresse för eller inhandlat.

Behandlingen av dina personuppgifter bygger på ditt samtycke när du godkänner marknadsföring. Detta med undantag av direktmarknadsföring via post, inklusive kataloger, som skickas till dig med utgångspunkt i ditt legitima intresse.


Sekretessvillkor kring Mina sidor
För att du på ett enkelt sätt ska få tillgång och möjlighet att hantera dina personliga uppgifter så som kontaktuppgifter, orderhistorik, detaljer i dina beställningar och prenumerationer, så behandlar vi dina personuppgifter.

För att kunna utföra detta behandlas de uppgifter som du väljer att delge oss, som exempelvis namn, telefonnummer, adress, e-mailadress samt orderhistorik och kundnummer.

Dessa behandlingar av dina personuppgifter är baserade på Gudrun Sjödéns legitima intresse.
 

Sekretessvillkor kring Gudrunklubben
För att du skall kunna nyttja det vi erbjuder i vår klubb så använder vi dina uppgifter för att skicka unika klubberbjudanden, gåvor, inbjudningar till evenemang, tävlingar samt hantera din orderhistorik för att kunna räkna ut dina poäng för att skicka eventuell bonus till dig.

För att kunna utföra detta så behandlar vi uppgifter så som namn, adress, e-mailadress, kundnummer samt orderhistorik.

Vi behåller dina uppgifter så länge du är aktiv kund hos oss, det vill säga 36 månader efter ditt senaste köp. Du kan när som helst gå in på ”Mina sidor”, alternativt ringa kundtjänst, för att hantera dina prenumerationer.

Behandling av dina personuppgifter är nödvändigt för att tillhandahålla Gudrun Sjödéns klubbtjänst.


Sekretessvillkor kring kundservice
För att vi skall kunna ge dig den bästa servicen när du behöver svar på frågor kring våra produkter, teknisk support eller rådgivning via e-post, vår chattfunktion, telefon eller våra sociala medieplattformar så behöver vi hantera dina uppgifters så som kontaktuppgifter (namn, adress och telefonnummer), födelsedatum, betalningsuppgifter och betalningshistorik, kreditinformation, orderinformation, konto eller kundnummer samt eventuell tidigare korrespondens.

Vi behåller dina uppgifter i 90 dagar när det gäller telefon, 24 månader när det kommer till mejlkonversationer och övriga uppgifter om dig sparas i 36 månader efter ditt senaste köp.

Behandling av dina personuppgifter är baserad på Gudrun Sjödéns legitima intresse.


Sekretessvillkor kring tävlingar
När du är med i våra tävlingar behandlar vi dina uppgifter för att kunna kontakta dig med information kring tävlingen, för att kontakta vinnarna samt för att skicka ut och följa upp utskick av priser.

För att kunna göra detta behandlar vi dina kontaktuppgifter (namn, adress och telefonnummer), eventuellt e-postadress samt information som skickats in till tävlingen.

Vi sparar dessa uppgifter tills tävlingen är avslutad och vinnarna är kontaktade.

Behandlingen av dina personuppgifter bygger på ditt medgivande när du väljer att delta i en tävling.


Sekretessvillkor kring cookies och vår webbshop

Cookies - Gudrun Sjödéns webbplats använder cookies. En cookie är en liten textfil som lagras i din dator/mobila enhet och den innehåller ingen personlig information. Cookies som sparas under ditt pågående besök på vår webbplats kallas för tillfälliga cookies – dessa försvinner när du stänger ned webbläsaren. Cookies som sparas under längre tid kallas för permanenta cookies. Du kan när som helst stänga av användningen av cookies i dina inställningar för din webbläsare - där kan du ange att cookies inte ska tillåtas. Detta kommer dock att medföra att du inte kan ta del av webbplatsens fulla funktionalitet då vår webbshops funktionalitet bygger på användningen av cookies.

Vi använder både tillfälliga cookies och permanenta cookies för att ge dig så bra upplevelse i vår webbshop som möjligt. Dessa cookies möjliggör t.ex. att produkter sparas i varukorgen, att du loggas ut från sajten om du varit inaktiv efter en viss tid och att du får relevant information.

Vi använder cookies för att analysera och förbättra din upplevelse av vår webbplats, t.ex. genom tredjeparts-cookies från Google Analytics. Cookies som används för analysverktygen är både tillfälliga kakor som sparar information om din session och permanenta cookies som kommer ihåg om du kommer tillbaka till vår sajt vid ett senare tillfälle.

Vi använder tredjeparts-cookies för att möjliggöra att du enkelt kan dela vårt innehåll i sociala medier. Vi använder även permanenta tredjeparts-cookies för att kunna ge dig relevanta erbjudanden från oss när du besöker andra webbplatser/sociala nätverk.

Kryptering - I vår webbshop skyddar vi dina uppgifter med hjälp av kryptering. SSL står för Secure Sockets Layer och är en funktion som gör att all information som skickas mellan köparen och säljaren krypteras.

Länkar - Här på www.gudrunsjoden.com kan det finnas länkar till andra webbplatser. Gudrun Sjödén Sverige och Produktion AB tar inte på något sätt ansvar för integritetsskydd eller innehåll på dessa sidor.

Upphovsrätt - Allt innehåll på den här webbplatsen är skyddat av Upphovsrättslagen.