Whistleblowing

Visselblåsarfunktion

Har du information om allvarliga missförhållanden inom företaget Gudrun Sjödén? Vi strävar efter att bedriva alla delar av vår verksamhet på ett etiskt och lagligt sätt. Men trots stort fokus och systematiska ansträngningar finns det alltid en risk för brister. Med det i åtanke vill vi ge anställda, affärspartners och tredje parter en extern rapporteringskanal för allvarliga missförhållanden som kan vara av allmänt intresse.

Läs mer och visselblås här