MIXA MATERIAL OCH MÖNSTER

Skogens varierande ytor ger oss oändlig inspiration. Det är skrovligt, slätt, hårt och mjukt, det är lavar och bladverk. Den här gruppen plagg har inspirerats av bland annat glimrande rullstensåsar med mjukt rundade stenar som skapades under inlandsisen.

ROLLING
STONES

VACKER
VILDMARK