Kalinchowk – 3.500 meter över havet 
På riktigt dåliga vägar ger vi oss vidare till Kalinchowk, med sitt betydelsefulla tempel Bhagawati, högt uppe i Himalaya. Jag skriver i mina anteckningar ”en kall värld med varma människor”. I Nepal möter vi många människor som har flytt från Kina och Tibet av religiösa skäl. Den tibetanska buddismens andlige ledare Dalai Lama vistas numera i Dharamsala i Indien.

 

Blocktryckta kläder i ekologisk bomull