HIMMELSKA SMULTNA,
JORDIGA TONER

3.gif

I den här gruppen av plagg har vi arbetat med extra fina material och vackra, mjuka färgtoner som med fördel kombineras med varandra.

Vackra
material i möte med

SMULTNA
TONER