MINA EGNA ÄNGLAR 
”Ella”, ”Rosetta” och ”Sunny honey”