Gudrun Sjödéns egen miljömärkning

Vid varje plagg där vi gjort ett extra miljöval hittar du följande symboler, alla en del av ett system vi kallar Gudruns Goda Guide:

Gudruns Goda Fiber

Eco-Green.jpg

Produkten är tillverkad helt eller delvis i ett material odlat eller framtaget ur ett hållbart perspektiv. Vi ställer krav på transparens och certifikat.

Vi uppdaterar regelbundet vilka fibrer som skall klassificeras som Gudruns Goda Fiber. Följande är våra gröna val: 

Läs mer...

Återvunna fibrer  
Vi använder oss av flera olika återvunna material som bomull, lin, ull, kashmir, dun, polyamid, polyester, trä och papper. I framtiden hoppas vi på att kunna använda ännu fler återvunna material! Vi anser att tillverka i redan existerande fibrer är ett bra och hållbart alternativ. 
Återvunna fibrer delas in i pre eller post consumer waste. Antingen kommer materialet från spill från olika delar i den textila produktionen (pre) eller så har använda plagg samlats in från konsumenter (post). I framtiden förväntas tillgången på sk post-consumer bomull öka i takt med att vi blir allt bättre på att sortera och återvinna avlagda textilier. Fibrerna kan återvinnas mekaniskt eller kemiskt. Vi använder oss främst av bomull som återvinns mekaniskt, rivs sönder och finfördelas till fibrer. Därefter spinns de till nytt garn och vävs eller stickas till nya textilier. Ibland är materialet först sorterat på färg och därför inte blekt eller infärgat på nytt. Detta är förstås allra bäst och sparar än mer vatten, energi och kemikalier. När bomull återvinns på kemisk väg blir den nya fibern en slags viskosfiber. 
Ibland åtföljs återvunna material av en sk livscykelanalys (LCA) där siffror från de olika produktionsleden redovisas i form av besparingar ur ett miljöhänseende. De flesta återvunna material är certifierade enligt GRS (Global Recycled Standard) eller RCS (Recycled Claim Standard).


Till våra nylonstrumpbyxor använder vi kemiskt återvunnen polyamid, där överblivet material från fabriken används till nya fibrer. När syntetiska fibrer återvinns kemiskt får de nästan samma egenskaper som den ursprungliga fibern och är därför ett mycket bra alternativ, särskilt som fibern annars skulle ha tillverkats av plast, en icke-förnybar råvara. 
Det återvunna dunet vi använder var helt nytt på marknaden 2016 och vi var bland de allra första att använda det i vår dunkappa. Dunet kommer ifrån använda duntäcken och kudden. Dessa samlas in, öppnas upp och man steriliserar dunet innan det används på nytt.  
Till våra juldekorationer använder vi återvunnet papper. 
Återvunna material är numera en del av den cirkulära ekonomi som behövs för att reducera det ekologiska fotavtrycket i världen. Genom att använda återvunna material sparar vi på landyta, vatten, kemikalier, energi och minskar även koldioxidutsläppet jämfört med användning av ny produktion. 

TENCEL™ Lyocell  
Så gott som all vår lyocell köper vi från det Österrikiska varumärket Lenzing AG. TENCEL™ Lyocell är deras varunamn på lyocell och de har en lång tradition av att utveckla hållbara fibrer. TENCEL™ Lyocell tillverkas av certifierade skogar där träet är FSC® certifierat (Forest Stewardsship Council). Trämassan omvandlas till fibrer i ett slutet system där vatten och kemikalier används om och om igen. TENCEL™ Lyocell anses därför vara en av de mest hållbara fibrerna. TENCEL™ är ett varumärke som tillhör Lenzing AG.


TENCEL™ Modal  
Vår mjuka och sköna modal kommer så gott som alltid från certifierad modal från Lenzing AG i Österrike. Den tillverkas av certifierade skogar i slutna system där man återanvänder både energi och kemikalier. TENCEL™ Modal, TENCEL™ Modal x Micro och LENZING™ ECOVERO™ Viskos är alla regenererade cellulosafibrer. LENZING™ ECOVERO™ Viscose bidrar med 50% lägre utsläpp och vattenanvändning i jämförelse med traditionell viskostillverkning. TENCEL™, LENZING™ och ECOVERO™ är varumärken som tillhör Lenzing AG. 


Ekologiska fibrer   
Den ekologiska bomullen står för den största volymen av ekologiska fibrer i våra kollektioner. Vi älskar bomullens egenskaper och är stolta över att kunna erbjuda en så stor andel ekologisk bomull där vi så gott som helt fasat ut konventionell bomull. Vi använder även andra ekologiska material som lin och ull. Egentligen kan alla fibrer som odlas certifieras ekologiskt om de följer de krav som är satta för certifieringen. Varken genmanipulerat frö (GMO), kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel är tillåtet i ekologiska odlingar. Vi kräver Scope och Transaction certifikat från erkända organisationer för alla våra ekologiska produkter. 


Naturligt rötat lin och hampa  
Lin som efter skördning genomgått en naturlig rötningsprocess, så kallad daggrötning, vilket är en naturlig process under en längre tid och med minimal vattenåtgång, är därför mer miljövänlig. Vi accepterar European Flax certifierad fiber och Oekotex. 


Cotton made in Africa (CmiA)  
Bomull odlad av småskaliga bomullsbönder i Afrika med fokus på hållbara och miljövänliga odlingsmetoder. Bönderna ges en möjlighet att öka sin levnadsstandard genom ökad avkastning och inkomst. Bomullen har flera fördelar jämfört med konventionellt odlad bomull, såsom att genmanipulerat frö (GMO) inte används, odlingarna bevattnas med regnvatten och urskogar inte avverkas för att skapa odlingsbar landyta.


Better Cotton Initiative (BCI)  
Bomullen kommer från hållbara odlingar där bönderna använder sig av mer effektiva bevattningsmetoder som tar till vara vattnet bättre. De använder mindre mängd kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel och bomullen har därmed flera fördelar jämfört med konventionellt odlad bomull. 


Siden  
Silketråd produceras av silkesmaskar som spinner kilometerlånga trådar runt sig själv vilket bildar en kokong. Silkesmasken lever på blad från mullbärsträdet, vilket är lättodlat och oftast inte kräver stora mängder vatten eller kemikalier. Puppan är rik på protein och kan ätas och den yttre kokongen kan återanvändas vid gödsling eller som stoppning. Siden har en naturlig temperaturreglering och kan därför ses som naturens eget funktionsmaterial. Den värmer vid kyla och svalkar skönt i värme. 


Alpacka  
Alpackaullen kommer från lamor som hålls i sina naturliga livsmiljöer vilket innebär att de lever i harmoni med naturen. Deras hovar packar inte jorden för hårt och ullen innehåller inte lanolin, varför stora mängder vatten och energi kan sparas i tvättprocessen. Därmed är alpackaullen ett bra val.

 
Läder - vegetabiliskt garvat och infärgat  
Hela processen med garvning och infärgning av lädret skall vara gjord med naturliga extrakt, bästa tillgängliga teknologin (BAT) och bästa miljövänliga utförande (BEP) för att lädret ska klassas som ett miljövänligt val. 


Trä och Naturgummi  
Träet ska vara certifierat av antingen FSC® (Forest Stewardship Council) eller PEFCTM (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Naturgummi är ett förnybart och återvinningsbart material som kräver lite energi och kemikalier vid utvinning. 


Gudruns Goda Produktion

Eco-Production.jpg

Produkten har producerats helt eller till störst del i kontrollerade fabriker som tillämpar bästa möjliga processer för miljö och hälsa. Vi ställer höga krav på att alla tongivande processer i produktionen är certifierade, i vissa fall hela vägen från fiber till sömnadsfabriken. I vissa fall är de tongivande processerna infärgning och tryck certifierade. Produkter i material som inte blekts eller genomgått infärgning.

Certifieringar för produktionsenheter som vi klassar som Gudruns Goda Produktion är: 

Läs mer...

Fairtrade;
En oberoende organisation med fokus på att minska fattigdom och stärka bönders inflytande och handlingskraft. Även höga miljökrav såsom förbud mot skadliga bekämpningsmedel, vatten- och skogsansvar, skydd av biologisk mångfald och utrotningshotade arter. Höga krav även vad gäller mänskliga rättigheter, anti-korruption och mutor.


Materialpriset baseras på kostnaden för hållbar produktion och levnadslöner, inte enbart på marknadspris. Köparen betalar premium som används till att, under demokratiska former, investera i hälsovård, utbildning, infrastruktur eller själva produktionen av varan. Alla fabriker i produktionskedjan blir granskade av tredje part för att få handla med Fairtrade-märkt bomull.

Olika ekologiska certifieringar
De vanligaste ekologiska certifieringarna omfattar till exempel bomull, lin och ull. De certifierar naturfibrer som är ekologiskt odlade eller för ullen, djur som är ekologiskt uppfödda. De certifierar även processer såsom spinnerier, infärgning, tryckerier och andra produktionsenheter. Många av våra produkter har hela produktionskedjan certifierad och vi utökar ständigt med fler produkter i sortimentet. När hela produktionskedjan är certifierad menar vi från fiber och hela vägen till sömnadsfabriken. Detta nämns i så fall i vår materialtext per produkt. Eftersom en mycket stor andel av det ekologiska fotavtrycket härstammar från odling och våtprocesser, tex infärgning av fibrer, märker vi även våra produkter som har både certifierad fiber och infärgnings- och/eller tryckprocess med Gudruns Goda Produktion. Detta verifieras för varje produktion av ett Scope- respektive Transaktionscertifikat.


bluesign ®
bluesign är en standard för miljöcertifiering längs hela produktionskedjan. Materialen uppfyller stränga krav vad gäller miljö, hälsa och säkerhet. Följande är exempel på vad som mäts och kontrolleras: Att materialet är fritt från skadliga kemikalier, hållbar användning av energi och råvaror för att minska belastningen på miljön samt koldioxidutsläpp, minimal vattenförbrukning och maximal vattenrening, samt arbetsmiljö, arbetsvillkor och säkerhet i fabriken. Under ett och samma paraply hanteras därmed både konsumentsäkerhet, luft- och vattenutsläpp, kemikalie- och energianvändning samt CSR aspekter i fabrikerna.


STeP by OEKO-TEX
STeP (Sustainable Textile Production) är en certifiering från OEKO-TEX®. Här finns de höga sociala krav vad gäller anställningsfrågor och säkerhet på arbetsplatsen. Angående miljöfrågor läggs stort fokus på att minska avfall genom att se över resursförbrukning, men vatten- och energiförbrukning kontrolleras också, liksom hantering av kemikalier. Även kvalitetssäkring ingår i certifieringen.

 

Gudruns Unika Hantverk

Eco-Production.jpg

Denna produkt har tillverkats av skickliga hantverkare enligt gammal tradition. Varje produkt har sitt eget unika utseende och konstnärliga värde. Genom att köpa denna produkt bidrar du till att unik kunskap och handens verk får möjlighet att fortsätta leva och utvecklas.

 


Gudruns Goda Gärning

GoodDeed.jpg

Produkten säljs till förmån för välgörenhet. Du hittar mer specifik information kring projektet vid de utvalda produkterna.

 Linje_800px.jpg

Gudrun’s Goda Guide – en översikt

En av mina ledstjärnor genom åren har varit mitt eget arbete gällande hållbar design och min inspiration av naturen, dess växter och djurliv. Jag har också sett all den förstörelse av dessa värden ske inom textilindustrin. Genom decennierna har miljötänkandet förändrats och vandrat in och ut ur modet. Från trevande och näst intill ogenomförbart på 80-talet, via vår första ekokollektion på 90-talet till att idag vara självklart.

Vi tror på att det är de små stegen som tar oss till de stora resultaten. Därför arbetar vi hårt för att andelen miljömässigt goda produkter ska öka i våra kollektioner. I den snårskog av miljömärkningar kände vi att en enkel kodning med blad skulle kunna vara ett sätt för oss att hjälpa oss själva och också dig som kund. 

Linje_800px.jpg

environmental_collage_small_355_lighter.jpg